Call us on  0620018011

Home » Tarieven

Tarieven

Voor de bijlessen hanteer ik een uurtarief. Hieronder staan de tarieven weergegeven per bijles.

  • Bijles Engels: €30,- per uur
  • Bijles Nederlands: €30,- per uur
  • Bijles rekenen: €30,- per uur

BTW

De overheid heeft bijlessen (onderwijs, zie link overheid) vrijgesteld van belasting dus er wordt geen BTW geheven over de uurtarieven.